Image

Registres Akashics

El llibre de les teves vides

Els Registres Akashics són una biblioteca a on estan emmagatzemats tots els arxius de tot el que ha experimentat el nostre ser (sentiments, pensaments, actes). Tot el que ha viscut des de la primera vegada que va néixer com a ànima, tant en aquest planeta com en una altra galàxia, queda registrat en els seus arxius com si fos un ordinador amb totes les seves carpetes.

Els Registres contenen tot el que l'ànima ha viscut així com les seves possibilitats futures. Aquesta informació tan valuosa, et pot ajudar en qualsevol moment de la teva vida.

A través dels Registres Akashics es pot accedir al passat i transformar amb una velocitat accelerada qualsevol procés.

Els registres els podem llegir presencialment o de manera Online. La persona formula les preguntes que sent i les porta a la consulta, o bé les envia per correu, i a partir d'aquí es fa la lectura amb el seu consentiment o permís previ.


Sessions de lectura dels registres Akashics

Lectura dels registres Akashics presencial i online
Consulta aquí

Montse Sedó

Avinguda Generalitat 2, 1A.
25230 - Mollerussa  (Lleida)

 

Instagram Feed